Wspomaganie decyzji lokalizacyjnych źródeł wytwórczych metodami analizy wielokryterialnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wspomaganie decyzji lokalizacyjnych źródeł wytwórczych metodami analizy wielokryterialnej

Abstrakt

Właściwa analiza lokalizacji źródła wytwórczego istotnie wpływa na pomyślność realizacji projektu inwestycyjnego.Na etapie planowania inwestycji, oprócz analizy opłacalności finansowej, należy uwzględnić wymagania dotyczącelokalizacji, które są regulowane prawnie. Ustawy: prawo energetyczne, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska zawierająwytyczne, które należy uwzględnić przy planowaniu nowych inwestycji. Celem artykułu jest wskazanie kryteriówokreślających parametry lokalizacji inwestycji i wspomagających jej wybór w taki sposób, aby szanse na jej realizację byłyjak największe. Poszczególne funkcje kryterialne, ze względu na ich nieliniowy charakter, mogą przyjmować wartości decydująceo ich nie uwzględnieniu w procesie wyboru bądź zadecydować o konieczności rezygnacji z danej lokalizacji. Pracaprzedstawia opis programu wspomagającego decyzje o lokalizacji źródła wytwórczego energii elektrycznej. Podstawą działaniaprogramu jest dokonanie oceny poziomu zaawansowania poszczególnych etapów realizacji projektów budowlanych.Program określa również ryzyko nieuzyskania kompletu decyzji i pozwoleń, co prowadzi do nieplanowanego wydłużeniarealizacji projektu lub do jego zamknięcia. Przeprowadzenie tego typu analizy jest ważne zarówno dla projektanta jak i dlainwestora, dostarcza bowiem wielu dodatkowych informacji przed podjęciem ostatecznych decyzji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rynek Energii strony 26 - 33,
ISSN: 1425-5960
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Stoltmann A., Bućko P., Sadowska I., Jaskólski M.: Wspomaganie decyzji lokalizacyjnych źródeł wytwórczych metodami analizy wielokryterialnej// Rynek Energii. -., nr. 1(122) (2016), s.26-33
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi