Wspomaganie komputerowe oceny oddziaływania na środowisko - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wspomaganie komputerowe oceny oddziaływania na środowisko

Abstrakt

Ocena oddziaływania na środowisko należy do najważniejszych i najszybciej rozwijających się prewencyjnych instrumentów ochrony środowiska na świecie. Zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią podstawę do sporządzania i aktualizacji ocen, w których, między innymi określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania środowiska do właściwego stanu a także ustala się warunki realizacji przedsięwzięć, umożliwiające uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska. Kluczowym zagadnieniem zdaje się być ocena rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań przyszłego użytkownika na środowisko. Szczególną rolę w opracowywaniu ocen oddziaływania na środowisko może odegrać komputerowe wspomaganie ocen dzięki wykorzystaniu oprogramowania do symulacji negatywnych scenariuszy wydarzeń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Astel A., Namieśnik J.: Wspomaganie komputerowe oceny oddziaływania na środowisko // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi