Wybrane aspekty ustawicznej edukacji menedżerskiej w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane aspekty ustawicznej edukacji menedżerskiej w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

Abstrakt

Omówiono istotę gospodarki opartej na wiedzy, scharakteryzowano edukację w systemie kształcenia ustawicznego, ilustrując ją przykładami praktycznymi.Sformułowano wskazówki i sugestie, jak budować programy kształcenia menedżerów, zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarki opartej na wiedzy oraz zestawiono wnioski.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Zarządzanie edukacją a kreowanie społeczeństwa wiedzy. strony 141 - 153
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Tubielewicz A., Koszałka J., Richert-Kaźmierska A.: Wybrane aspekty ustawicznej edukacji menedżerskiej w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. // Zarządzanie edukacją a kreowanie społeczeństwa wiedzy./ ed. E. Walkiewicz. Gdańsk: Wydz. Zarz. P. Gdań., 2002, s.141-153
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi