Kształcić czy propwadzić badania naukowe? Analiza efektywności kształcenia i efektywności naukowej na przykładzie wybranych publicznych szkół wyższych w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kształcić czy propwadzić badania naukowe? Analiza efektywności kształcenia i efektywności naukowej na przykładzie wybranych publicznych szkół wyższych w Polsce

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę ilościową oceny efektywności procesu kształcenia i prowadzonych badań naukowych w publicznych szkołach wyższych. Analizie poddano 31 publicznych szkól wyższych podlegających pod MNiSW dla lat 2001–2008. Pomiar efektywności został przeprowadzony przy zastosowaniu metody nieparametrycznej DEA oddzielnie dla dwóch podgrup uczelni: uniwersytetów i szkół technicznych. Za rezultaty procesu kształcenia przyjęto liczbę absolwentów studiów stacjonarnych oraz studiów niestacjonarnych, a za wyniki działalności badawczej uczelni: liczbę publikacji, cytowań oraz wartość grantów. Porównanie wskaźników efektywności wskazuje na ich ujemną korelacją co może potwierdzać wymienność działalności dydaktycznej i naukowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Edukacja strony 20 - 33,
ISSN: 0239-6858
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Wolszczak-Derlacz J.: Kształcić czy propwadzić badania naukowe? Analiza efektywności kształcenia i efektywności naukowej na przykładzie wybranych publicznych szkół wyższych w Polsce// Edukacja. -., nr. 2 (122) (2013), s.20-33
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi