Wybrane metody diagnostyki łożysk silników indukcyjnych oparte o pomiar prądu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane metody diagnostyki łożysk silników indukcyjnych oparte o pomiar prądu

Abstrakt

W artykule zawarto przegląd wybranych metod diagnostyki łożysk silnika indukcyjnego, bazujących na pomiarach prądu zasilającego. Jedno z nowych rozwiązań przetwarzania sygnałów zostało zaadaptowane przez autorów do stosowanego przez nich systemu diagnostycznego. Wyniki wstępnych badań symulacyjnych zweryfikowanych badaniami na rzeczywistym obiekcie wskazują, że rozwiązanie to ułatwia diagnozowanie. Autorzy zamierzają prowadzić dalsze badania z wykorzystaniem tej metody. Diagnostyka silników indukcyjnych, prowadzona zdalnie poprzez pomiar prądu zasilającego, jest atrakcyjna szczególnie w warunkach utrudnionego dostępu do silnika. Dlatego też przedstawiona koncepcja ma szanse na wdrożenie w przemyśle.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring nr 60, strony 618 - 621,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Swędrowski L., Ciszewski T., Ciszewska E.: Wybrane metody diagnostyki łożysk silników indukcyjnych oparte o pomiar prądu// Pomiary Automatyka Kontrola. -Vol. 60., nr. 8 (2014), s.618-621
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi