Wybrane systemy służące bezpieczeństwu w łańcuchu dostaw - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane systemy służące bezpieczeństwu w łańcuchu dostaw

Abstrakt

W artykule zaprezentowano podstawowe definicje i zagrożenia dotyczące łań- cucha dostaw i bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. We wnioskach wskazano, iż zdarzenia negatywne tego typu przekładają się na utratę wizerunku danego operatora jako podmiotu godnego zaufania. Z tego powodu, organizacje korzystające z globalnych czy innych, o mniejszym zasięgu, łańcuchów dostaw poszukują gwarancji ich bezpieczeństwa. Środkiem do tego celu jest wybór dostawców certyfikowanych, legitymujących się wdrożeniem i funkcjonowaniem zgodnie z ogólnie przyjętymi i uznawanymi na świecie dobrymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Na zakończenie podkreślono znaczenie certyfikacji w tym obszarze, zalety prezentowanych rozwiązań, jak również bariery związane z moż- liwymi kosztami wynikającymi z wielokrotnych ocen. Zwrócono również uwagę na to, że liczba różnych regulacji może przysłonić sens ich istnienia, zasadność wprowadzania. Może też doprowadzić do dublowania kosztów związanych z utrzymaniem poszczególnych certyfikatów, zbliżonych do siebie pod względem wymagań i uzyskanych uprawnień.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Autorzy (2)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 403 - 415,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Wiśniewska M., Grudowski P.: Wybrane systemy służące bezpieczeństwu w łańcuchu dostaw// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. 376 (2015), s.403-415
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15611/pn.2015.376.30
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi