Wykorzystanie analizy obrazu ruchów głowy w multimedialnym interfejsie komputerowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie analizy obrazu ruchów głowy w multimedialnym interfejsie komputerowym

Abstrakt

Opracowany interfejs komputerowy umożliwia przeglądanie obrazów statycznych, materiału wizyjnego i fonicznego. Obrazy mogą być przeglądane i wyświetlane w trybie pełnoekranowym. Pliki multimedialne są ułożone w hierarchicznej, wielopoziomowej strukturze. Użytkownik nawiguje po tej strukturze i wyświetla poszczególne elementy poprzez ruch głową w górę, dół, lewo i prawo. Akcja wykonywana przez system zależy od typu zawartości, którą ogląda użytkownik (np. ruch głową w prawo wybiera kolejne zdjęcie lub pozwala na przewinięcie filmu). Obrazy twarzy użytkownika są przechwytywane z użyciem standardowej kamery internetowej podłączonej do komputera. Detekcja twarzy w każdej ramce obrazu jest realizowana z wykorzystaniem połączonych w kaskadę klasyfikatorów, bazujących na parametrach, obliczanych podobnie, jak współczynniki w falkowej transformacji Haara.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 19, strony 0 - 0,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kosikowski Ł., Dalka P., Odya P.: Wykorzystanie analizy obrazu ruchów głowy w multimedialnym interfejsie komputerowym// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 19., (2010), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi