Wykorzystanie badań geochemicznych przy szacowaniu potencjału złóż gazu z łupków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie badań geochemicznych przy szacowaniu potencjału złóż gazu z łupków

Abstrakt

Przedstawiono niezbędne dla regulacji technologicznego wydobycia gazu uwarunkowania w ujęciu geochemicznego i geologiczny charakteru oraz stopienia przepuszczalności matrycy organicznej formacji łupkowych. Obecny wzrost zainteresowania poszukiwaniem gazu z łupków przyczyniło się do znaczącego wykorzystania danych geochemicznych przy charakteryzacji potencjału gazonośnego złóż celem określenia opłacalności wydobycia. Parametry te pozwalają oszacować czy badana formacja łupkowa posiada dostateczną dojrzałość oraz czy zawiera wystarczająco wysoką całkowitą zawartość węgla organicznego niezbędną do generowania i przytrzymania zadowalającego poziomu gazu do produkcji handlowej. Zarówno podczas dochodzenia i badaniach poprzedzających produkcję niezbędna jest znajomość również geochemii izotopów węgla i wodoru, składników wchodzących w skład kompozycji gazowych

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
CHEMIK nauka-technika-rynek strony 9 - 15,
ISSN: 0009-2886
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Piszcz K., Ptaszyńska A., Hupka J.: Wykorzystanie badań geochemicznych przy szacowaniu potencjału złóż gazu z łupków// CHEMIK nauka-technika-rynek. -., nr. Supl. 7 (2012), s.9-15
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi