Wykorzystanie badań geosyntetyków w projektowaniu warstw filtracyjnych i drenażowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie badań geosyntetyków w projektowaniu warstw filtracyjnych i drenażowych

Abstrakt

W pracy przedstawiono zasady pozwalające na dokonywanie oceny przydatności materiałów geosyntetycznych w projektowaniu warstw separacyjnych i filtracyjno-drenażowych. Najbezpieczniej jest przyjmować za podstawę projektowania podstawowe parametry mechaniczne geosyntetyków (odporność na przebicie, wytrzymałość na rozciąganie, odkształcalność) oraz hydrauliczne (wodoprzepuszczalność, charakterystyczna wielkość porów), pod warunkiem że cechy te dla konkretnych wyrobów zostaną określone prawidłowo z uwzględnieniem warunków, w których filtry czy separatory geosyntetyczne będą pracować w konstrukcji.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Nauka Przyroda Technologie strony 1 - 11,
ISSN: 1897-7820
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Duszyńska A.: Wykorzystanie badań geosyntetyków w projektowaniu warstw filtracyjnych i drenażowych// Nauka Przyroda Technologie. -., (2010), s.1-11
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi