Wykorzystanie dozymetrów pasywnych w analityce zanieczyszczeń wody = Use of passive dosimeters in analysis of water pollution - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie dozymetrów pasywnych w analityce zanieczyszczeń wody = Use of passive dosimeters in analysis of water pollution

Abstrakt

Dozymetry pasywne stanowią coraz powszechniej wykorzystywane narzędzie do pobierania próbek analitów ze środowiska wodnego. W pracy opisano podstawy teoretyczne działania dozymetrów pasywnych oraz czynniki wpływające na szybkość pobierania próbek analitów z wody. Przedstawiono również charakterystykę oraz omówiono obszar praktycznego zastosowania wybranych typów próbników pasywnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dominiak E., Mills G., Greenwood R., Vrana B., Namieśnik J.: Wykorzystanie dozymetrów pasywnych w analityce zanieczyszczeń wody = Use of passive dosimeters in analysis of water pollution// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi