Application of passive sampling techniques for monitoring the aquatic environment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Application of passive sampling techniques for monitoring the aquatic environment

Abstrakt

Dozymetry pasywne są coraz powszechniej stosowanym narzędziem do pobierania próbek analitów ze środowiska wodnego. W przypadku próbników pasywnych pobieranie analitów następuje na drodze swobodnego transportu masy przez membranę do medium zatrzymującego, na skutek różnicy potencjałów chemicznych analitów w medium zatrzymującym w próbniku i środowiskiem wodnym, w którym umieszczany jest próbnik. Największą zaletą stosowania próbników pasywnych jest łatwość z jaką można wyznaczyć średnie ważone w czasie stężenie substancji za cały okres ekspozycji próbnika. Wzmożony rozwój dozymetrii pasywnej rozpoczął się około 1995 roku i trwa właściwie do dziś. W tym czasie zaproponowano wiele nowych rozwiązań konstrukcyjnych próbników, a liczba publikacji na ten temat wzrosła od kilku do kilkuset rocznie. W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne działania dozymetrów pasywnych, szczegółowo opisano czynniki wpływające na szybkość pobierania próbek analitów z wody oraz omówiono proces kalibracji próbników pasywnych. W pracy zawarto również charakterystykę oraz obszar praktycznego zastosowania wybranych typów próbników pasywnych.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Analytical Measurements in Aquatic Environments strony 41 - 68
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Mills G., Greenwood R., Allan I., Łopuchin E., Brummer J., Knutsson J., Vrana B.: Application of passive sampling techniques for monitoring the aquatic environment// Analytical Measurements in Aquatic Environments/ ed. eds. J. Namieśnik ; P. Szefer. - [Duke University]. Boca Raton: CRC Press ,Taylor & Francis Group, 2009, s.41-68
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1201/9781420082692-c3
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi