Wykorzystanie komputera do określania zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych. Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice.XII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS, Oddział Gdańsk. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie komputera do określania zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych. Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice.XII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS, Oddział Gdańsk.

Abstrakt

W referacie zaprezentowano sposób wykorzystania komputera klasy PC jako miernika zaburzeń EM, do określania poziomów zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych. Przedstawiono opracowany w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Politechniki Gdańskiej algorytm określania poziomów zaburzeń elektromagnetycznych. Napięcia zaburzeń występujące w przekształtniku energoelektronicznym pomierzono oscyloskopem cyfrowym, a następnie dane wprowadzono do algorytmu numerycznego zrealizowanego w programie MATLAB. W końcowej części referatu porównano wyniki otrzymane w sposób eksperymentalny oraz przy użyciu opracowanego algorytmu numerycznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 165 - 172,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Władziński W., Łuszcz J.: Wykorzystanie komputera do określania zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych. Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice.XII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS, Oddział Gdańsk.// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 19 (2003), s.165-172
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi