Wykorzystanie miar dywergencji Csiszara do oecny podobieństwa struktury ludności krajów regionu Morza Bałtyckiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie miar dywergencji Csiszara do oecny podobieństwa struktury ludności krajów regionu Morza Bałtyckiego

Abstrakt

Studies of socio-economic phenomena often touch on the issues concerning similarity between demographic structures. The measures usually used in the evaluation of structure similarity or in the investigation of the extent of structural changes are functions of distance metrics of their partial indicators. The study points out the possibility of using Csiszar divergence measures (f-divergences) in the quantification of the extent of similarity of demographic structures and their changes with time using the example of regional statistical data on fourteen territorial units of the Baltic region established at NUTS 2 level.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach strony 65 - 72,
ISSN: 2083-8611
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Wędrowska E., Forkiewicz M.: Wykorzystanie miar dywergencji Csiszara do oecny podobieństwa struktury ludności krajów regionu Morza Bałtyckiego// Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. -., nr. 95 (2011), s.65-72
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi