Wykorzystanie procedur oceny zgodności do optymalizacji konstrukcji urządzeń w inteligentnych instalacjach elektrycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie procedur oceny zgodności do optymalizacji konstrukcji urządzeń w inteligentnych instalacjach elektrycznych

Abstrakt

W referacie przedstawiono wybrane zalecenia normalizacyjne związane z wymaganiami dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń automatyki zawierających wyposażenie elektroniczne. Wprowadzanie powyższych wyrobów do obrotu na rynku europejskim wymaga przeprowadzenia oceny zgodności produktu z wymaganiami odpowiednich dyrektyw: niskonapięciowej, kompatybilności elektromagnetycznej, a w przypadku sterowania bezprzewodowego również radiotelekomunikacyjnej. W pracy pokazano także procedurę poprawiania odporności łącznika elektronicznego na zaniki napięcia zasilającego.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 41 - 44,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Olesz M., Mamczur W.: Wykorzystanie procedur oceny zgodności do optymalizacji konstrukcji urządzeń w inteligentnych instalacjach elektrycznych// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. nr 29 (2011), s.41-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi