Wykorzystanie standardu ZigBee do budowy rozproszonego systemu do spektroskopii impedancyjnej obiektów w terenie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie standardu ZigBee do budowy rozproszonego systemu do spektroskopii impedancyjnej obiektów w terenie

Abstrakt

Zaproponowano bezprzewodową sieć pomiarową składającą się z dwóch typów elementtów: węzłów pomiarowych realizujących pomiary badanego obiektu (np. spektroskopii impedancyjnej powłok na konstrukcjach metalowych mostu) i jednego koordynatora ZigBee, który zarządza tą siecią oraz łączy ją do sieci internetowej. Węzeł końcowy składa się z modułu pomiarowego bazującego na układach AD5933 i z modułu komunikacyjnego ZIG-ZDM-A2 firmy MeshNetics. Koordynator składa się z mikroserwera TCP/IP bazującego na 32-bitowym mikrokontrolerze AT91SAM7S64 i takiego samego modułu komunikacyjnego. Oprogramowanie modułów komunikacyjnych oparto na stosie BitCold. Opracowano własny stos protokołów TCP/IP.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Metrologia dziś i jutro : praca zbiorowa strony 0 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Czaja Z., Łukwiński Z.: Wykorzystanie standardu ZigBee do budowy rozproszonego systemu do spektroskopii impedancyjnej obiektów w terenie// Metrologia dziś i jutro : praca zbiorowa/ ed. pod redakcją Wiesława Kicińskiego, Leona Swędrowskiego. Gdańsk: Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska, 2009, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi