Zarządzanie mobilnością w nowoczesnych sieciach IP oraz sieciach Internetu Przyszłości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie mobilnością w nowoczesnych sieciach IP oraz sieciach Internetu Przyszłości

Abstrakt

W rozdziale przedstawiono krótką charakterystykę rynku teleinformatycznego i wymagań nowych usług sieciowych, porównując je z możliwościami funkcjonalnymi oferowanymi przez współczesne systemy i sieci, tak przewodowe jak i bezprzewodowe. Sformułowano ograniczenia architektury TCP/IP w aspekcie obsługi urządzeń mobilnych i nowych scenariuszy mobilności, biorąc pod uwagę zarówno oczekiwania użytkowników, jak i możliwości sprzętowe, oraz naturalne ograniczenia stosu protokołów IP. Na podstawie dokonanej oceny, przedstawiono rozwiązania protokolarne niezbędne dla realizacji usług pożądanych przez użytkowników mobilnych. Zaprezentowano też szereg modyfikacji i rozszerzeń klasycznych protokołów mobilności wykorzystujących mechanizmy implementowane w warstwie sieciowej. Ponadto, przedstawiono rozwiązania, w których mobilność wspierana jest przez wyższe warstwy stosu TCP/IP, a także wskazano na tendencje w rozwoju protokołów mobilności, dotyczące wyraźnego rozdziału komponentów adresowych identyfikujących użytkownika i jego bieżącą lokalizację. Analizy powyższej dokonano zarówno w kontekście współczesnej sieci IP jak i nowych propozycji Internetu Przyszłości.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inżynieria Internetu Przyszłości. - Część 2 strony 220 - 261
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Woźniak J., Gierłowski K., Gierszewski T., Hoeft M.: Zarządzanie mobilnością w nowoczesnych sieciach IP oraz sieciach Internetu Przyszłości// Inżynieria Internetu Przyszłości. - Część 2/ ed. praca pod red. W. Burakowski, P. Krawiec Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013, s.220-261
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi