Wykorzystanie technik chemometrycznych w badaniach analitycznych środowiska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie technik chemometrycznych w badaniach analitycznych środowiska

Abstrakt

Omówiono teorię planowania pomiarów, rozkładów empirycznych, procedur przy-gotowania danych a także najczęściej wykorzystywane techniki analizy danych.Wspomniano równiez o nowoczesnych technikach analizy danych, zaliczanych dogrupy technik opartych na wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Opis teore-tyczny w każdym przypadku wzbogacono o przykłady zastosowań w konkretnychproblemach analitycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym strony 131 - 161
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi