Wykorzystanie technologii informacyjnej w małych i średnich przedsiębiorstwach kooperujących z przemysłem okrętowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie technologii informacyjnej w małych i średnich przedsiębiorstwach kooperujących z przemysłem okrętowym

Abstrakt

Wykorzystywane technologie oraz innowacyjność firm często warunkuje konkurencyjność nie tylko samych przedsiębiorstw, ale także całych gospodarek. Innowacyjność przedsiębiorstw w dużym stopniu uzależniona jest od świadomości menedżerów dotyczącej potrzeby wprowadzania innowacji. Świadomość ta, posiadane technologie informacyjne, zakres współpracy z jednostkami naukowo - badawczymi oraz poziom wykształcenia są elementami potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa. Mogłoby się wydawać, że przedsiębiorcy/ menedżerowie - w związku z dostępnością narzędzi technologii informacyjnej i oferowanej przez nią szerokiego zakresu wspomagania procesów biznesowych - będą te rozwiązania implementować do przedsiębiorstwa. Prawidłowo określona strategia wdrożenia technologii informacyjnej może spowodować wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy, bądź przyczynić się do zwiększenia jej konkurencyjności. Jednak, jak wykazały badania , przedsiębiorcy często nie mają określonego celu wdrożenia nowoczesnych technologii. Przemysł okrętowy zmaga się w Polsce od lat z określonymi problemami wynikającymi tak z sytuacji makroekonomicznej, jak i pewnych nawyków zarządzania. Trudna sytuacja w branży ma wpływ także na kondycję małych i średnich przedsiębiorstw kooperujących z przemysłem okrętowym. W ramach projektu MAYDAY (Model Aktywnego Wsparcia Rozwoju Pracowników i Firm wobec Zmian Strukturalnych w Gospodarce, projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL) przeprowadzono wśród tych przedsiębiorstw badania, które - między innymi - pozwoliły na określenie stopnia nasycenia tych przedsiębiorstw technologią informacyjną. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i analiza wyników uzyskanych badań.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne aspekty informacji T. II strony 323 - 334
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Grzesiak M.: Wykorzystanie technologii informacyjnej w małych i średnich przedsiębiorstwach kooperujących z przemysłem okrętowym// Współczesne aspekty informacji T. II/ ed. eds. Jan Goliński, Kazimierz Krauze, Andrzej Kobyliński, [et all.]. Warszawa: Szkoła Główna handlowa, 2010, s.323-334
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi