Wykorzystanie Web 2.0 oraz architektury informacji w pracy brokera informacji. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie Web 2.0 oraz architektury informacji w pracy brokera informacji.

Abstrakt

The development of information and communication technologies, dissemination of access as well as unlimited increase of publications result in the uncontrolled growth of knowledge resources. Looking up for the relevant information becomes increasingly difficult, especially when time plays a role. Such process requires vast knowledge, practical experience in obtaining and providing information and also analytical skills that can make possible excluding the excess of useless information, i.e. smog information. This article presents the use of Web 2.0 technologies and information architecture in the information broker’s work in the era of information society promoting participation in the creation and sharing of knowledge. The author presents also its own websiteECOLOGICAL Wikidot Renewable Energy. All collected materials were organized in such a way as to be easily navigated and also reviewed in terms of quality, reliability, and their usefulness for the seeker of valuable materials for their final thesis or to broaden their knowledge about unconventional sources of energy. The website is dynamic, continuously developed by the author of the new valuable sources.

Informacje szczegółowe

Tytuł wydania:
Bezpieczna, innowacyjna i dostępna informacja: perspektywy dla sektora usług informacyjnych w społeczeństwie wiedzy. Pod red. Diany Pietruch-Reizes, Wiesława Babika i Renaty Frączek. strony 133 - 146
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kamińska, Maria H. (2011). Wykorzystanie Web 2.0 oraz architektury informacji w pracy brokera informacji. W: Bezpieczna, innowacyjna i dostępna informacja: perspektywy dla sektora usług informacyjnych w społeczeństwie wiedzy. Pod red. Diany Pietruch-Reizes, Wiesława Babika i Renaty Frączek. Katowice: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, s. 133-146.
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 72 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi