Wykrywanie i różnicowanie manewrów oparte na modelach analitycznych i filtracji Kalmana. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykrywanie i różnicowanie manewrów oparte na modelach analitycznych i filtracji Kalmana.

Abstrakt

W rozdziale przedstawia się model radarowego procesu pomiarowego oraz omawia problem modelowania trajektorii ruchu obiektów latających. Przyjęto klasę obiektów cywilnych, których tor ruchu można opisać jak złożenie ruchu prostoliniowego jednostajnego oraz ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego lub ruchu po okręgu ze stałą prędkością (manewru). zastosowano również metodę estymacji nieznanej wartości wielkości sterującej, która opiera się na analizie procesu innowacyjnego (ocenie niedopasowania) estymatora Kalmana zakładającego ruch jednostajny. Metoda pozwala na detekcję chwili rozpoczęcia manewru, klasyfikację jego trajektorii do jednej z rozważanych klas oraz ocenę parametrów rozpoznanej trjektorii.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej inteligencji, zastosowania. strony 731 - 761
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Sankowski M., Kowalczuk Z.: Wykrywanie i różnicowanie manewrów oparte na modelach analitycznych i filtracji Kalmana. // Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej inteligencji, zastosowania./ ed. J. Korbicz, J. M. Kościelny, Z. Kowalczuk, W. Cholewa Warszawa : Wydaw. Nauk.-Tech., 2002, s.731-761
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi