Wymiarowanie na ścinanie w aspekcie szerokości rys ukośnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wymiarowanie na ścinanie w aspekcie szerokości rys ukośnych

Abstrakt

W pracy dokonano porównania metody obliczania szerokości rys ukośnych według koncepcji Boriszańskiego (będącej podstawą obliczeń w polskiej normie projektowania konstrukcji żelbetowych) z procedurą bazującą na modelu kratownicowym. Rezultaty obliczen porównano z wynikami badań eksperymentalnych Leonhardta i Walthera. Porównanie wykazało znacznie lepszą zgodność metody kratownicowej w stosunku do metody PN.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 2, Konstrukcje budowlane i inżynierskie strony 47 - 54
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Godycki-Ćwirko T., Wesołowski M.: Wymiarowanie na ścinanie w aspekcie szerokości rys ukośnych// Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 2, Konstrukcje budowlane i inżynierskie/ ed. pr. zbior. pod red. M. Broniewicza, J. A. Prusiel Białystok: Wydaw. Politech. Białost., 2007, s.47-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 64 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi