Występowanie i oznaczanie lotnych kwasów tłuszczowych w próbkach środowiskowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Występowanie i oznaczanie lotnych kwasów tłuszczowych w próbkach środowiskowych

Abstrakt

Lotne kwasy tłuszczowe (LKT) odgrywają kluczową rolę w biologicznym oczyszczaniu ścieków. Występują one także w osadzie ściekowych, w odciekach na składowiskach odpadów. Są odpowiedzialne za tworzenie się odorów podczas hodowli trzody chlewnej. Powstają również w wielu procesach naturalnych. Ważną rolę w monitorowaniu LKT, co jest bardzo istotne, odgrywa chromatografia gazowa, która pozwala je oznaczać w postaci wolnej oraz po przeprowadzeniu w pochodne. Najczęściej przed analizą za pomocą GC, LKT należy wyizolować z próbek środowiskowych i wzbogacić.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 4 - 8,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Zaborowska A., Światłowska J., Zygmunt B.: Występowanie i oznaczanie lotnych kwasów tłuszczowych w próbkach środowiskowych// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 4 (2006), s.4-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 407 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi