Wyszukiwanie obrazów medycznych na podstawie ich treści. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyszukiwanie obrazów medycznych na podstawie ich treści.

Abstrakt

Przedstawiono nowe metody opisu i wyszukiwania obrazów na podstawie ich treści. Zaproponowano schemat ekstrakcji regionów oraz generacji ich opisów z zastosowaniem kodów długości serii. W opracowanym systemie zaprojektowano i zaimplementowano możliwość definiowania zapytań do baz danych uwzględniając: właściwości i parametry regionu (deskryptory intensywności, deskryptory tekstury, deskryptory kształtu) oraz relacji przestrzennych pomiędzy regionami. Opracowane algorytmy segmentacji obrazów, algorytmy wyznaczania deskryptorów oraz implementacja wyszukiwania danych charakteryzują się niskim kosztem obliczeniowym w porównaniu do istniejących rozwiązań, przy podobnej skuteczności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 1, strony 223 - 235,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Rumiński J., Nowakowski A.: Wyszukiwanie obrazów medycznych na podstawie ich treści. // Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 1., nr. 1 (2003), s.223-235
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi