Wyznaczanie okien do projektowania prawieoptymalnych filtrów opóźniających - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczanie okien do projektowania prawieoptymalnych filtrów opóźniających

Abstrakt

W pracy zaproponowano metodę wyznaczania symetrycznych okien na potrzeby projektowania przestrajanych prawieoptymalnych filtrów ułamkowoopóźniających. Proponowane rozwiązanie opiera się na prostym przekształceniu równań projektowych filtrów optymalnych przy dodatkowym założeniu parzystej symetrii projektowanego okna. Koncepcję tę zaprezentowano na przykładzie filtrów maksymalnie płaskich, optymalnych w sensie kryterium najmniejszych kwadratów oraz filtrów optymalnych w sensie kryterium Czebyszewa.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 1362 - 1367,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Blok M.: Wyznaczanie okien do projektowania prawieoptymalnych filtrów opóźniających// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. nr 8-9 (2011), s.1362-1367
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi