Wyznaczanie parametrów elektrycznych trakcyjnego układu zasilania dla złożonych warunków ruchu przy wykorzystaniu programu pspice - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczanie parametrów elektrycznych trakcyjnego układu zasilania dla złożonych warunków ruchu przy wykorzystaniu programu pspice

Abstrakt

Rozwój systemów zelektryfikowanego transportu, modernizacje linii kolejowych, rozbudowa sieci komunikacji miejskiej, zakupy nowoczesnego taboru, sprawiają, że konieczne staje się w tych przypadkach dostosowanie i unowocześnienie trakcyjnych systemów zasilania. Wyznaczenie parametrów elektrycznych tych układów metodami analitycznymi, zwłaszcza dla złożonej sytuacji ruchowej, jest trudne. W artykule przedstawiono efektywną metodę wyznaczania parametrów elektrycznych trakcyjnego układu zasilania przy wykorzystaniu programu PSpice.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 270 - 273,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Judek S., Skibicki J.: Wyznaczanie parametrów elektrycznych trakcyjnego układu zasilania dla złożonych warunków ruchu przy wykorzystaniu programu pspice// Przegląd Elektrotechniczny. -, nr. nr 12 (2009), s.270-273
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi