Wyznaczenie charakterystyk eksploatacyjnych przy użyciu programu numerycznego dla siłowni turbinowej z przegrzewem międzystopniowym z klasycznym reaktorem w zmiennych warunkach pracy dla parametrów 28 MPa/550/580 °C. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyznaczenie charakterystyk eksploatacyjnych przy użyciu programu numerycznego dla siłowni turbinowej z przegrzewem międzystopniowym z klasycznym reaktorem w zmiennych warunkach pracy dla parametrów 28 MPa/550/580 °C.

Abstrakt

Opisano badania obiegu w zmiennych warunkach pracy. Przebieg charakterystyk o mocy projektowej 600 MW i ciśnieniu w skraplaczu 4 kPa w warunkach pozaprojektowych otrzymano poprzez zmianę wartości ciśnienia w skraplaczu i strumienia masy pary świeżej. Zaobserwowano, że zostały uzyskane niewielkie zmiany względne jednostkowego zużycia ciepła oraz mocy. Wystąpienie tych zmian spowodowane zostało zmiennymi warunkami pracy skraplacza dla zadanego zmiennego obciążenia bloku mocą. Wahania występujące dla jednostkowego zużycia ciepła są nieznacznie większe, spowodowane jest to nieliniową pracą obiegu parowego i równocześnie nieliniowego modelu pracy. Natomiast wahania ciśnienia w skraplaczu spowodowane są przez porównywanie ze sobą zmiany mocy dla tych samych wartości natężenia przepływu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 101 - 104,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Drosińska M., Głuch J.: Wyznaczenie charakterystyk eksploatacyjnych przy użyciu programu numerycznego dla siłowni turbinowej z przegrzewem międzystopniowym z klasycznym reaktorem w zmiennych warunkach pracy dla parametrów 28 MPa/550/580 °C.// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. 2 (2015), s.101-104
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi