Wzajemna zależność procesów kurczenia i suburbanizacji na przykładzie miast niemieckich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wzajemna zależność procesów kurczenia i suburbanizacji na przykładzie miast niemieckich

Abstrakt

Proces kurczenia struktur miejskich związany jest ze zmianami kulturowymi. W Niemczech po zjednoczeniu proces ten przebiega w obu częściach Federaji odmiennie. W landach wschodnich pustoszeją historycznie ukszatłtowane kwartały miejskie i wielkie osiedla, a w landach zachodnich kurczenie dotyka glównie gminy wiejskie. W obu przypadkach odpływająca z miast ludność zasila strefę podmiejską wzmagając tempo procesu suburbanizacji. Równoczesnie rozszerzają sie strefy lub wręcz regiony zagrozone kurczeniem i perforowaniem tradycyjnej struktury miejskiej. To swoiste przenoszenie sie miasta na nowe tereny zagraża stabilnosci ekonomicznej panstwa nadprodukcja mieszkan we wschodnich landach siegnęla ok 2 mln mieszkan, a program Stadtumbau Ost nie wywołała w ostatnich latach wystarczajacego impulsu zatrzymujacego kurczenie. Miasta Lipsk i Karlsuhe stosuja odpowiednio do uwarunkowań lokalnych nowe planowanie przestrzenne. Nowe narzedzia, programy, metody odpowiedziec mają na obecne negatywne tendencje rozowju styruktur miejskich. Wprowadzają nowoczesny paradygmat planistyczny zakładający ''więcej jakości dla mniejszej ilości'' czyli wzrost standartów przestrzennych uatrakcyjniających zamieszkanie w granicach tradycyjnego miasta.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problem suburbanizacji strony 89 - 100
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Rembarz G.: Wzajemna zależność procesów kurczenia i suburbanizacji na przykładzie miast niemieckich// Problem suburbanizacji/ ed. pod red. Piotra Lorensa ; [aut. S. Gzell et al.]. Warszawa: cop. ''Urbanista'', 2005, s.89-100
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi