Względność ustaleń ilościowych w obliczeniach systemów odprowadzania wody deszczowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Względność ustaleń ilościowych w obliczeniach systemów odprowadzania wody deszczowej

Abstrakt

W artykule przedstawiono przyczyny, cel i konsekwencje stosowania uproszczeń na etapie obliczania ilości wód opadowych dla potrzeb wymiarowania systemów i obiektów gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych. Omówiono także sposoby określania miarodajnego natężenia deszczu dla potrzeb modeli inżynierskich, wpływ wartości współczynnika spływu na uzyskiwane wyniki oraz dokonano porównania zastosowania kilku wybranych metod inżynierskich do obliczenia spływu ze zlewni miejskiej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Weinerowska-Bords K.: Względność ustaleń ilościowych w obliczeniach systemów odprowadzania wody deszczowej// Przegląd Komunalny : Gospodarka i Ochrona Środowiska. Zeszyty Komunalne [dodatek].. -., nr. nr 4=223 (2010), s.68-73
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi