Czas koncentracji w uproszczonych obliczeniach odpływu ze zlewni zurbanizowanej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czas koncentracji w uproszczonych obliczeniach odpływu ze zlewni zurbanizowanej

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest wybranym aspektom związanym z określaniem czasu koncentracji dla potrzeb inżynierskich obliczeń odpływu wód deszczowych ze zlewni zurbanizowanych, w tym m.in. wymiarowania kanalizacji deszczowej. Celem artykułu jest przedstawienie funkcjonującego powszechnie w polskich realiach projektowych podejścia do kwestii określania czasu trwania deszczu miarodajnego dla zlewni zurbanizowanej oraz wynikających z tego konsekwencji natury formalnej i obliczeniowej. W artykule przedstawiono zasadnicze cechy zlewni miejskiej, stanowiące o jej odmienności w stosunku do zlewni niezurbanizowanych, oraz specyfikę polskich realiów w podejściu do problemu obliczania odpływu ze zlewni dla potrzeb wymiarowania systemów odwadniających, w tym kanalizacji deszczowej. Zwrócono uwagę na swoisty brak spójności pomiędzy podejściem typowo inżynierskim, a podejściem bardziej formalnym (naukowym) oraz na podstawowe problemy związane ze stosowaniem "tradycyjnych" (z projektowego punktu widzenia) metod obliczeniowych. W referacie przedyskutowano kwestię wpływu sposobu określania czasu trwania deszczu miarodajnego na wyniki obliczeń spływu w przypadku wybranych metod "inżynierskich".

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Hydrologia i Inżynierii i Gospodarce Wodnej. Tom 1 strony 367 - 377
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Weinerowska-Bords K.: Czas koncentracji w uproszczonych obliczeniach odpływu ze zlewni zurbanizowanej// Hydrologia i Inżynierii i Gospodarce Wodnej. Tom 1/ ed. red. B. Więzik. - PAN. Warszawa: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2010, s.367-377
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 107 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi