Wpływ uproszczeń na obliczanie spływu deszczowego w zlewni zurbanizowanej / K. Weinerowska-Bords. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ uproszczeń na obliczanie spływu deszczowego w zlewni zurbanizowanej / K. Weinerowska-Bords.

Abstrakt

Książka poświęcona jest wybranym zagadnieniom dotyczącym obliczania spływu deszczowego w zlewni zurbanizowanej. Szczególny nacisk położono na kwestie związane ze stosowaniem różnego typu uproszczeń w obliczeniach inżynierskich - ich rodzaje, przyczyny stosowania i konsekwencje. W książce skoncentrowano się na najpopularniejszych metodach inżynierskich, przede wszystkim na metodzie stałych natężeń deszczu, ale przedstawiono także mniej popularne w Polsce metody - zmodyfikowaną metodę natężeń granicznych oraz metodę współczynnika opóźnienia odpływu i metodę zmiennego współczynnika spływu. Przedstawiono problem dostępności i wiarygodności danych obliczeniowych, w tym - danych opadowych, oraz przedstawiono znaczenie prawidłowego doboru współczynnika spływu i wpływ jego wartości na zmiany wyników obliczeń. Zamieszczone w tekście przykłady obrazują problem szacunkowości wyników, szczególnie w kontekście stosowanych założeń upraszczających i przyjmowanych odgórnie wartości niektórych współczynników.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Weinerowska-Bords K.: Wpływ uproszczeń na obliczanie spływu deszczowego w zlewni zurbanizowanej / K. Weinerowska-Bords.. Gdańsk: Wydaw. PG, 2010.157 s. ISBN 978-83-7348-307-1
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 142 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi