Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasypami drogowymi. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasypami drogowymi.

Abstrakt

W pracy podano koncepcję sprężystego podparcia nasypu i przyspieszenia konsolidacji podłoża. Przedstawiono prognozę osiadań w czasie na podstawie obliczeń metodą elementów skończonych, za pomocą programu PLAXIS, z uwzględnieniem w parametrach obliczeniowych przestrzennego charakteru zadania. Podano wyznaczenie konsolidacji podłoża gruntowego pod nasypami za pomocą technologii mikrowybuchów i metody wgłębnej wibrowymiany. Przedstawiono porównanie wyników prognozowych osiadań z osiadaniami pomierzonymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 251 - 256,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Cichy W., Cudny M., Dembicki E.: Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasypami drogowymi. // Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 3-4 (2003), s.251-256
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi