Zabezpieczenie zbiorników naziemnych przed emisją lotnych węglowodorów do atmosfery. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zabezpieczenie zbiorników naziemnych przed emisją lotnych węglowodorów do atmosfery.

Abstrakt

Omówiono rozwiązania techniczne zabezpieczające powietrze przed skażeniem parami płynnych produktów naftowych, magazynowanych w zbiorniku stalowym. Omówiono rozwiązania zabezpieczające, które mają zastosowania zarówno do zbiorników zarówno z dachami stałymi jak i z dachami pływającymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
KONSTRUKCJE STALOWE strony 35 - 37,
ISSN: 1232-8960
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Ziółko J.: Zabezpieczenie zbiorników naziemnych przed emisją lotnych węglowodorów do atmosfery. // KONSTRUKCJE STALOWE. -., nr. 2(60) (2003), s.35-37
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 58 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi