Zagadnienia modelowania 3D spontanicznej kondensacji w części niskoprężnej turbiny parowej 200MW - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zagadnienia modelowania 3D spontanicznej kondensacji w części niskoprężnej turbiny parowej 200MW

Abstrakt

Przedstawiono wyniki obliczeń cieplno-przepływowych części NP turbiny parowej mocy 200MW wyposażonej w stopnień Baumanna. Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem różnych sposobów modelowania pary, zweryfikowanych podstawowym eksperymentem ekspansji w dyszy de Lavala. Wyznaczono spadki ciśnień i moce poszczególnych stopni. Wyniki porównano z danymi pomiarowymi IMP PAN.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Karcz M., Zakrzewski W., Lemański M., Badur J.: Zagadnienia modelowania 3D spontanicznej kondensacji w części niskoprężnej turbiny parowej 200MW// X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Elektrownie Cieplne Eksploatacja-Modernizacja-Remonty, Słok k./Bełchatowa, 6-8 czerwca 2011/ : , 2011, s.253-263
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi