Równowagowy przepływ pary mokrej w części niskoprężnej turbiny parowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Równowagowy przepływ pary mokrej w części niskoprężnej turbiny parowej

Abstrakt

W części niskoprężnej (NP) kondensacyjnej turbiny parowej przedostatni stopień ( zwany stopniem Baumanna) stwarza możliwość zwiększenia mocy wyjściowej turbiny, bez zwiększenia długości łopatek ostatniego stopnia. Stopień Baumanna pracuje w obszarze, w którym zachodzi zjawisko tzw. spontanicznej kondensacji, która jest nierównowagowym przejściem fazowym. Początek obszaru występowania pary mokrej jest związany z położeniem tzw. linii Wilsona, która określa miejsce rozpoczęcia kondensacji. W obszarze tym dochodzi do skomplikowanego wytwarzania kropel kondensatu różnymi drogami. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń przepływu pary w części NP turbiny parowej mocy 200 MW i porównano je z danymi pomiarowymi przeprowadzonymi na blokach tego typu. Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem różnych sposobów modelowania przepływu pary , które zostały zweryfikowane z podstawowym eksperymentem ekspansji pary w dyszy de Lavala ( eksperyment IMP PAN - 1972 rok). Zostały wyznaczone rozkłady obwodowo uśrednionych spadków ciśnień i moce poszczególnych stopni.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii. - Tom II strony 41 - 50
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Kornet S.: Równowagowy przepływ pary mokrej w części niskoprężnej turbiny parowej// Współczesne technologie i konwersja energii. - Tom II/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra Gdańsk: Wydział Mechaniczny PG, 2013, s.41-50
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi