ZAKRES STOSOWANIA DECYZJI TSI PRM (Decyzja Komisji WE nr 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007r.)W PROJEKTOWANIU POLSKICH DWORCÓW - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ZAKRES STOSOWANIA DECYZJI TSI PRM (Decyzja Komisji WE nr 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007r.)W PROJEKTOWANIU POLSKICH DWORCÓW

Abstrakt

Modernizacja każdego dworca musi być realizowana zgodnie z polskimi przepisami budowlanymi, a dodatkowo powinna być zgodna z przepisami Decyzji TSI PRM, o ile te zostały wprowadzone do polskiego prawa, a nie są sprzeczne z polskimi przepisami budowlanymi lub są przepisem szczególnym tych przepisów. Do dziś w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). nie wprowadzono warunków technicznych dla budynków na obszarze kolejowym, zgodnych ze składnikami z Decyzji TSI PRM. Zatem budynki na obszarze kolejowym, w tym dworce, muszą być projektowane i realizowane zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami budowlanymi, bez uwzględniania składników z Decyzji TSI PRM sprzecznych z tymi przepisami. Zgodnie z orzecznictwem ETS (patrz sprawa 148/78 Tullio Ratti [1979], ECR 1629) „państwo nie może żądać wykonania nałożonego decyzją na jednostkę obowiązku, bowiem nie może powoływać się na własne uchybienie”.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inne
Typ:
ekspertyza
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi