Zależność sprawności objętościowej pompy z wychylną tarczą od przemieszczenia osi obrotu tarczy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zależność sprawności objętościowej pompy z wychylną tarczą od przemieszczenia osi obrotu tarczy

Abstrakt

W artykule opisano wpływ przesunięcia osi obrotu tarczy na wielkość przestrzeni martwej w pompie wielotłoczkowej osiowej. Zaproponowano superpozycję dwóch ruchów - obrotu tarczy względem osi przecinającej się z osią obrotu wału pompy i przesunięcia tarczy, w efekcie czego uzyskano efekt przesuniętej osi obrotu.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii. -Tom II strony 265 - 270
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Załuski P.: Zależność sprawności objętościowej pompy z wychylną tarczą od przemieszczenia osi obrotu tarczy// Współczesne technologie i konwersja energii. -Tom II/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2013, s.265-270
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi