Założenia systemu i wstępne wyniki z monitoringu podczas montaż pierwszego przęsła mostu łukowego przez rzekę Wisłę w Toruniu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Założenia systemu i wstępne wyniki z monitoringu podczas montaż pierwszego przęsła mostu łukowego przez rzekę Wisłę w Toruniu

Abstrakt

W pracy zaprezentowano założenia systemu monitoringu łukowego mostu głównego przez rzekę Wisłę w Toruniu w trakcie jego wznoszenia. Dzięki jego zamontowaniu możliwa jest bieżąca kontrola poprawności pracy konstrukcji. Budowany most drogowy w Toruniu jest dwuprzęsłową konstrukcją łukową o rekordowej w skali kraju rozpiętości przęseł 2x270 m. Dźwigary główne stanowią dwa nachylone do siebie stalowe łuki o zamkniętym przekroju skrzynkowym w formie bisymetrycznego sześcioboku, natomiast wezgłowia wykonano jako stalowo-żelbetowe. Podczas realizacji inwestycji zastosowano innowacyjny dla tej skali obiektu sposób montażu dźwigarów głównych, które po scaleniu na brzegu, zostały zwodzone na podporach pływających, a następnie podniesione i osadzone na 4 specjalnie wykonstruowanych stolikach montażowych. Ze względu na unikatowość budowy oraz zastosowane innowacyjne rozwiązania technologiczne most główny w Toruniu wymagał monitorowania w trakcie jego wznoszenia. W ramach systemu monitoringu zamontowano tensonometry w wybranych przekrojach dźwigara skrzynkowego na czterech z 8 wezgłowi mostu głównego. Pomiar naprężeń/odkształceń prowadzony w sposób ciągły podczas faz montażowych, w odpowiednio dobranych punktach pomiarowych, pozwala na zbadanie sposobu redystrybucji naprężeń z części stalowej na część żelbetonową wezgłowia. W pracy zaprezentowano poszczególne fazy montażu dźwigarów i pomostu wraz z oznaczeniem, które sekcje pomiarowe będą badane w poszczególnych etapach budowy. W celu analizy i weryfikacji wyników prowadzonych badań stworzono kilka zaawansowanych przestrzennych modeli obliczeniowych w środowisku MES. Model całej konstrukcji wykonano za pomocą elementów powłokowych, bryłowych oraz belkowych, w których uwzględniono efekt ścinania oraz mimośród osi belki. Stworzono również modele szczegółowe samego wezgłowia, w których zdefiniowano odpowiednie warunki brzegowe, uwzględniające globalne oddziaływanie konstrukcji . Z uwagi na stopień zaawansowania robót budowlanych mostu zakres przeprowadzonych badań i analiz jest jeszcze ograniczony. Do tej pory dokonano osadzenia dźwigara łukowego pierwszego przęsła na wezgłowiach za pomocą stolików montażowych. Na podstawie pomiarów naprężeń w 4 punktach dla sworznia dolnego stolika, dokonano w modelu szczegółowym wezgłowia numerycznej identyfikacji położenia siły normalnej oddziaływującej na stolik. Dzięki temu możliwe było określenie stanu wytężenia konstrukcji podczas osadzenia dźwigarów łukowych

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej strony 37 - 48,
ISSN: 1897-4007
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Daszkiewicz K., Chróścielewski J., Witkowski W., Banaś A., Malinowski M., Wąchalski K.: Założenia systemu i wstępne wyniki z monitoringu podczas montaż pierwszego przęsła mostu łukowego przez rzekę Wisłę w Toruniu// Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej. -., nr. 16 (2013), s.37-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Łuk Białostocki

 • M. Wałęga,
 • M. Sobczyk,
 • Z. Szuchnicki
 • + 2 autorów
2016

Wiadukt łukowy w Białymstoku

 • M. Wałęga,
 • M. Sobczyk,
 • Z. Szuchnicki
 • + 2 autorów
2015

MONTAŻ MOSTU UNIWERSYTECKIEGO W BYDGOSZCZY

 • W. Sokołowski,
 • J. Sochacki,
 • M. Gotowski
 • + 4 autorów
2015
Meta Tagi