Zanieczyszczenia powietrza w środowisku pracy podczas przecinania ściernicowego ręcznego i możliwości ich ograniczenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zanieczyszczenia powietrza w środowisku pracy podczas przecinania ściernicowego ręcznego i możliwości ich ograniczenia

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagrożenie środowiska zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami w pomiesz-czeniu zamkniętym podczas przecinania ręcznego prętów stalowych ściernicami elektrokorundowymi. Ocenę porównawczą zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego, z użyciem ściernic o średnicy 230 mm pięciu producen-tów, dokonano na podstawie 30. przecięć każdą ściernicą pręta stalowego o średnicy 20 mm. W zależności od producenta ściernicy może się pojawić stan degradacji, a nawet klęski ekologicznej. Największy wpływ na prze-kroczenia sumy najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) mają pyły całkowite i pyły respirabilne zawierające wolną krzemionkę krystaliczną. Zastosowanie specjalnego pochłaniacza pyłów i gazów pozwoliło ponad 30- krotnie zmniejszyć zagrożenia dla środowiska, do poziomu nie przekraczającego NDS.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Klugmann-Radziemska E., Biegalski H.: Zanieczyszczenia powietrza w środowisku pracy podczas przecinania ściernicowego ręcznego i możliwości ich ograniczenia// Ekologia i Technika.. -., nr. nr 4 (2012), s.267-275
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi