Zapewnienie jakości kształcenia a Krajowe Ramy Kwalifikacji w odniesieniu do studiów doktoranckich w uczelniach technicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zapewnienie jakości kształcenia a Krajowe Ramy Kwalifikacji w odniesieniu do studiów doktoranckich w uczelniach technicznych

Abstrakt

Coraz większa determinacja obywateli do zdobycia wyższego wykształcenia oraz coraz większa dostępność ośrodków akademickich wymusza przyjęcie projakościowej postawy przez uczelnie wyższe. Tendencje te są widoczne zarówno w skali międzynarodowej, na poziomie której opracowane zostały Europejskie Ramy Kwalifikacji, na poziomie krajowym, gdzie opra-cowano Krajowe Ramy Kwalifikacji, jak również na poziomie poszczególnych jednostek wdrażające wewnętrzne systemy zapewnienia jakości kształcenia. W niniejszym rozdziale omówiono powyższe uregulowania dotyczące jakości, ze szczególnym odniesieniem do studiów III-go stopnia. Przedstawiono również przykład implementacji tych rozwiązań na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wielowymiarowe ujęcie działań projakościowych w usługach i wytwarzaniu strony 1 - 16
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Grudowski P., Lewandowski K.: Zapewnienie jakości kształcenia a Krajowe Ramy Kwalifikacji w odniesieniu do studiów doktoranckich w uczelniach technicznych// Wielowymiarowe ujęcie działań projakościowych w usługach i wytwarzaniu/ ed. M. Szymańska-Brałkowska, G. Zieliński Gdańsk: Wydawnictwo PG, 2013, s.1-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi