Zarządzanie organizacją i dystrybucją na placu budowy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie organizacją i dystrybucją na placu budowy

Abstrakt

Zagospodarowanie placu budowy opracowuje się na etapie projektowania w ramach założeń realizacyjnych, następnie uściśla się przez głównego wykonawcę. Koszty zagospodarowania placu budowy wynoszą 1,6 do 5,5 % i więcej wartości obiektów realizowanych na określonym placu budowy. Dla inwestycji, której wartość kosztorysowa wynosi ponad kilka lub kilkadziesiąt mln zł są to wielkości znaczne, zmuszające wykonawcę robót budowlanych do poszukiwania rozwiązań optymalnych np w kierunku kontroli nad zarządzaniem dystrybucją i magazynowaniem na placu budowy, co jest obiektem zainteresowań autora.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 187 - 190,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kristowski A.: Zarządzanie organizacją i dystrybucją na placu budowy// Logistyka. -., nr. nr 2 (2010), s.187-190
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi