Zarządzanie zmianą w przedsiebiorstwie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zarządzanie zmianą w przedsiebiorstwie

Abstrakt

Rozdział ten jest poświęcony przeglądowi dotychczasowej wiedzy z zakresu zarządzania zmianą. Dokonano w nim klasyfikacji zmian, bariery wprowadzenia zmian oraz oddziaływania zmian na ludzi i sposoby pokonannia oporu przeciwko zmianom. W rozdziale zaprezentowano również proces realizacji zmiany w przedsiebiorstwie i omówiono działania podejmowane na każdym etapie procesu. Dokonana analiza zarządzania zmianą stanowi podstawą do określenia metodologii zarządzania zmianą w zakresie planowania i sterowania produkcją.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne problemy i wybrane zagadnienia modelowania systemów gospodarczych strony 40 - 67
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Łopatowska J., Kwaśniewski R.: Zarządzanie zmianą w przedsiebiorstwie// Współczesne problemy i wybrane zagadnienia modelowania systemów gospodarczych/ ed. pod red. Ludmiły Zawadzkiej ; aut. Jarosław Badurek [et al.]. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2006, s.40-67
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi