Zastosowanie chromatografii jonowej w analityce wód spływnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie chromatografii jonowej w analityce wód spływnych

Abstrakt

Transport wody z atmosfery do podłoża zachodzi głównie za pośrednictwem opadów atmosferycznych takich jak deszcz, mżawka, śnieg, grad i inne. Uzupełniającym sposobem depozycji zanieczyszczeń w fazie mokrej są osady atmosferyczne. Procesy depozycji mokrej i suchej zachodzą na powierzchni bardzo różnych obiektów: drzew, roślin uprawnych, pozbawioną roślinności glebę, skały, jeziora i rzeki, po różnego typu powierzchnie sztuczne stanowiące efekt działań ludzkich (dachy budynków, arterie komunikacyjne, hałdy odpadów komunalnych i przemysłowych). Skład chemiczny wody pochodzącej z wszelkich form mokrej depozycji atmosferycznej zachodzącej na podłożu podlega transformacji pod wpływem kontaktu z substancjami znajdującymi się w tym podłożu oraz osadzonymi na nim w wyniku procesu suchej depozycji (wody spływne). W ten sposób w wodzie pochodzenia atmosferycznego, zanim zostanie włączona w kolejne ogniwa obiegu hydrologicznego, może następować zarówno zmiana składników stanowiących zanieczyszczenia jak i ich stężenia. Biorąc pod uwagę specyficzną matrycę zbieranych próbek wód spływnych szczególną uwagę należy zwrócić na dobór technik analitycznych wykorzystywanych na etapie oznaczeń końcowych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Chromatografia jonowa stan obecny i perspektywy rozwojowe. strony 39 - 50
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż.: Zastosowanie chromatografii jonowej w analityce wód spływnych// Chromatografia jonowa stan obecny i perspektywy rozwojowe./ ed. red. R. Michalski Zabrze: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2009, s.39-50
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi