Zastosowanie dyskretnych łańcuchów Markowa do modelowania udziału w sile roboczej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie dyskretnych łańcuchów Markowa do modelowania udziału w sile roboczej.

Abstrakt

W pracy przedstawiono możliwości zastosowania dyskretnych łańcuchów Markowa do opisu przepływu strumieni siły roboczej w województwie Pomorskim. Dokonano estymacji macierzy prawdopodobieństw przejścia pomiędzy wyróżnionym stanami. Na podstawie ocen prawdopodobieństw przejścia obliczono indeks mobilności Bartholomew'a. Z przeprowadzonych badań wynika, iż procesy Markowa z czasem dyskretnym są bardziej adekwatnym opisu przepływu strumieni zasobów siły roboczej niż procesy Markowa z czasem ciągłym. Okazało się bowiem, iż okres jednego miesiąca jest zbyt krótki, by ujawniła się mobilność pomiędzy stanami. Dla celów praktycznych można polecić wykorzystanie nawet danych kwartalnych w miejsce danych miesięcznych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Kot S.: Zastosowanie dyskretnych łańcuchów Markowa do modelowania udziału w sile roboczej. // . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi