Zastosowanie elementów "węzłowych" do budowy modelu 3D cewki giętkiej w programie polowym OPERA 3D = Application of "nodal" elements for creation of a 3D model of a flexible coil in the program Opera 3D - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie elementów "węzłowych" do budowy modelu 3D cewki giętkiej w programie polowym OPERA 3D = Application of "nodal" elements for creation of a 3D model of a flexible coil in the program Opera 3D

Abstrakt

Niniejsza praca jest kontynuacją serii artykułów dotyczących modelowania 3D uzwojenia maszyn elektrycznych z cewkami giętkimi. Istotnym problemem dotyczącym modelowania takiego uzwojenia jest zmienność kształtu przekroju poprzecznego zwłaszcza w części czołowej. Powoduje to problemy w utworzeniu uzwojenia bez konfliktów wymiarowych (nie przenikanie się wierzchołków, przyleganie boków cewek, odpowiednie położenie). Niektóre programy polowe (np. Opera3D) mają możliwości definiowania przewodników (uzwojeń) za pomocą tzw. elementów węzłowych (8 nodowych i 20 nodowych). Autorzy wykorzystali ten mechanizm do budowy modelu 3D cewki giętkiej w programie polowym Opera3D. Współrzędne wierzchołków wyznaczono w osobnym programie opracowanym przez autorów, który wykorzystuje algorytm genetyczny. Współrzędne te posłużyły do budowy uzwojenia w programie Opera3D.W pracy przedstawiono przykładowe modele cewek giętkich stosowanych w uzwojeniu stojana maszyny elektrycznej indukcyjnej. Wykonano także przykładowe obliczenia pola magnetycznego z wykorzystaniem takich cewek. Przedstawione rozwiązania pozwalają na budowę uzwojenia wykonanego z cewek giętkich, przy którym nie dochodzi do przenikania się przewodników.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dobrowolski P., Kostro G., Wilk A.: Zastosowanie elementów "węzłowych" do budowy modelu 3D cewki giętkiej w programie polowym OPERA 3D = Application of "nodal" elements for creation of a 3D model of a flexible coil in the program Opera 3D // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi