Zastosowanie metody FMEA w ocenie technologii dźwigni z uwzględnieniem zmie-nności liczb priorytetowych. W: Zagadnienia dydaktyczne w środowisku syste-mów technologicznych. Pod red. A. Świcia. Lublin: Lub. Tow. Nauk.**2003 s. 62-73, 15 rys. 1 tab. bibliogr. 12 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie metody FMEA w ocenie technologii dźwigni z uwzględnieniem zmie-nności liczb priorytetowych. W: Zagadnienia dydaktyczne w środowisku syste-mów technologicznych. Pod red. A. Świcia. Lublin: Lub. Tow. Nauk.**2003 s. 62-73, 15 rys. 1 tab. bibliogr. 12 poz.

Abstrakt

Przedstawiono wykorzystanie metody FMEA do oceny technologii dźwigni spawa-nej. Analizowano obróbkę półfabrykatu spawanego, jak również technologię wy-konania półfabrykatu dźwigni dwustronnej. Określono wpływ zmienności liczb priorytetowych na wyniki oceny oraz sprecyzowano skuteczność stosowania FMEAprzez zespoły o różnych kwalifikacjach zawodowych.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi