Zastosowanie metody Particle Image Velocimetry do analuizy zmain objetościowych podczas przpeływu silosowego na podstawie radiografów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie metody Particle Image Velocimetry do analuizy zmain objetościowych podczas przpeływu silosowego na podstawie radiografów

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów zmian objetośicowych zachodzących w materiale sypki podczas oprozniania silosu prostokątnego wyznacozne przy pomocy metody PIV (Particle Image Velocimetry) na podstwie radigrafow uzyskanych metoda tzw. projekcji ciągłej. Omówiono wpływ parametrow zmiennych takich jak zagęszczenie początkowe oraz szorstkość ścian na wielkość zmian objętościowych

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Konferencja Naukowa : Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Grudzień K., Niedostatkiewicz M.: Zastosowanie metody Particle Image Velocimetry do analuizy zmain objetościowych podczas przpeływu silosowego na podstawie radiografów// Konferencja Naukowa : Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania/ ed. AGH : , 2010,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi