Zastosowanie promieniowanie rentgenowskiego w diagnostyce montażu kotew wklejanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie promieniowanie rentgenowskiego w diagnostyce montażu kotew wklejanych

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki pomiarów skuteczności montażu kotew wklejanych wykonanych z zastosowaniem bezinwazyjnej metody diagnostycznej jaką jest promieniowanie rentgenowskie. badania wykonano dla przypadku osadzenia kotew w bloczkach wapienno-piaskowych. Przebadano wpływ lokalizacji miejsc osadzenia kotew na sposób kształtowania się połączenia pomiędzy żywicą a materiałem bloczka. Główny nacisk położono na dobór parametrów aparatu rentgenowskiego-dośiwadczenia przeprowadzono używając medycznego oraz przemysłowego aparatu rengenowskiego

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały Budowlane strony 39 - 42,
ISSN: 0137-2971
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M., Haras J.: Zastosowanie promieniowanie rentgenowskiego w diagnostyce montażu kotew wklejanych// Materiały Budowlane. -., nr. 12 (2015), s.39-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 133 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi