Zastosowanie nowych typów materiałów sorpcyjnych w ekstrakcji analitów z próbek biologicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie nowych typów materiałów sorpcyjnych w ekstrakcji analitów z próbek biologicznych

Abstrakt

W obecnych czasach wiele uwagi w chemii anlityczanej poświęca się bezrozpuszczalnikowym technikom przygotowania próbki do analizy. Wynika to z potrzeby opracowania szybkich i rzetelnych procedur analitycznych prowadzących do obniżenia granic wykrywalności. Jedna z najbardziej obiecujących technik w tej dziedzinie to ekstrakcja do fazy stacjonarnej, która jest szeroko stosowana w praktyce analitycznej ze względu na jej niewątpliwe zalety: prostota operacji, niskie koszty, bezrozpuszczalnikowy charakter operacji, możliwość pełnej automatyzacji, możliwość łatwego połączenia z systemami kontrolno-pomiarowymi i stosunkowo dobrymi wynikami w oznaczaniu śladowych ilości analitów. W artykule zaprezentowano właściwości, metodologię przygotowania oraz zastosowania nowych materiałów sorpcyjnych w ekstarkcji szerokiego spektrum analitów z biologicznych matryc. Szczególną uwagę zwrócono na materiały sorpcyjne które mogą być użyte jako powłoki włókna do SPME i ich zastosowanie w bezpośredniej ekstrakcji środków farmaceutycznych, narkotyków, hormonów i ich metabolitów z matryc charakteryzujących się złożonym składem takich jak krew lub osocze.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 30 - 34,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Spietelun A., Pilarczyk M., Kloskowski A., Namieśnik J.: Zastosowanie nowych typów materiałów sorpcyjnych w ekstrakcji analitów z próbek biologicznych// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 3 (2010), s.30-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi