Zastosowanie technologii GPGPU do wspomagania inżynierskich obliczeń numerycznych na przykładzie analizy przepływu przez ośrodek dwufazowy płyn - ciało stałe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie technologii GPGPU do wspomagania inżynierskich obliczeń numerycznych na przykładzie analizy przepływu przez ośrodek dwufazowy płyn - ciało stałe

Abstrakt

W artykule po przedstawieniu podstawowych informacji na temat technologii GPGPU oraz struktury NVIDIA CUDA opisano równania zachowania rządzące przepływami oraz ich dyskretyzację numeryczna. Następnie zbadano możliwości wykorzystania technologii GPGPU w celu zoptymalizowania czasu wykonywania obliczeń numerycznych przepływu przez ośrodek dwufazowy (płyn - cząsteczki ciała stała stałego) zbliżony do ośrodka porowatego. W tym celu, opisano model numeryczny ośrodka, dla sprawdzenia poprawności działania programu obliczeniowego początkowo wykonano test przepływu przez prostokątny kanał przepływowy bez obecności ciał stałych w kanale. Kolejno przeprowadzono obliczenia pełnego modelu dla czterech rozmiarów siatek obliczeniowych 32x32, 64x64, 128x128 oraz 256x256. Przedstawiono wyniki (rozkłady ciśnienia, prędkości wypadkowej, ciśnienia i prędkości wypadkowej odniesionej) dla wybranego rozmiaru siatki i wybranego wariantu zagęszczenia cząsteczek ciał stałych oraz ich promienia. Ponadto wyliczono odchylenie standardowe każdej z wielkości. Porównano czas wykonania obliczeń na CPU i GPU i określono granicę przydatności każdego z nich.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mechanik strony 81 - 88,
ISSN: 0025-6552
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Butterweck A., Ghaemi M.: Zastosowanie technologii GPGPU do wspomagania inżynierskich obliczeń numerycznych na przykładzie analizy przepływu przez ośrodek dwufazowy płyn - ciało stałe// Mechanik. -., nr. nr 7 (2011), s.81-88
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi