Zastosowanie transformacji STFT w monitorowaniu korozji techniką intermodulacji częstotliwościowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie transformacji STFT w monitorowaniu korozji techniką intermodulacji częstotliwościowej

Abstrakt

Procesy korozji są zjawiskiem o charakterze nieliniowym. Z tego względu sygnał pobudzający o kształcie sinusoidalnym generuje odpowiedź, będącą złożeniem wielu składników harmonicznych o różnych częstotliwościach harmonicznych i intermodulacyjnych. Od wielu lat trwają zastosowania analizy harmonicznej w monitorowaniu korozji. Praca prezentuje zastosowanie techniki analizy harmonicznej do monitorowania korozji w środowiskach wodnych. Wykonane zostały badania harmoniczne intermodulacyjnych składników harmonicznych. Wyznaczona szybkość jest wielkością chwilową, do wyznaczenia której nie potrzebne są współczynniki Tafela. W praktyce zwykle w analizie harmonicznej stosuje się transformację Fouriera. W naszym przypadku amplitudy składników harmonicznych wyznaczone zostały przy zastosowaniu transformacji STFT.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją nr 45, strony 172 - 176,
ISSN: 0473-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Krakowiak A.: Zastosowanie transformacji STFT w monitorowaniu korozji techniką intermodulacji częstotliwościowej// Ochrona przed Korozją. -Vol. 45., nr. Wyd. Spec. (2002), s.172-176
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi